NP32M.

產品名稱: 耳塞
標準: N/A
SNR (dB) 降噪值: N/A
NRR (dB) 降噪值: N/A
顏色: 白色
材質: PVC
Category:

Description

  • 更容易溝通,更安全
    較低的降噪值適合使用於中、低噪音的環境,可防止工作者完全聽不到外界聲音,且與他人溝通時更為容易,可確保工作時的安全,並增進工作協同效率。
  • 台灣製造

Additional information

型號

NP32M

產品名稱

耳塞

SNR (dB) 降噪值

N/A

NRR (dB) 降噪值

N/A

顏色

白色

材質

PVC

附線

包裝

1 pr/polybag
400 prs/inner box
3200 prs/carton